zithromax online

Jedna z najbardziej reprezentatywnych miejskich budowli. Jest elementem fortyfikacji obronnych ulicy Długiej, tworzy je razem z bramą Wyżynną i przedbramiem z Wieżą Więzienną. Przylega do budynku dawnego bractwa św. Jerzego, pochodzącego z późnego gotyku.

Niegdyś na jej miejscu stała gotycka Brama Długouliczna z XIII wieku, lecz została rozebrana w 1612 roku. Złota Brama wznoszona była w latach 1612 – 14 na podstawie projektu Abrahama van den Blocke. Jak wiele gdańskich budynków, została ona częściowo zniszczona w wyniku działań wojennych, a jej restaurację zakończono w roku 1957. Budowla była przez prawie 70 lat siedzibą Szkoły Sztuk Pięknych (lata 1802 – 1872), a po II wojnie światowej została przekazana w opiekę Stowarzyszeniu Architektów Polskich.

Złota Brama wykonana jest w sposób charakterystyczny dla stylu zwanego manieryzmem – jej wyniosłość podkreślają duże okna oraz liczne kolumny. Na uwagę zwraca również kamienna balustrada u szczytu fasady, na której umieszczono osiem rzeźb autorstwa Piotra Ringeringa. Przedstawiają one wartości pożądane przez obywateli miasta – od strony zachodniej są to: Pax, Libertas, Fortuna i Fama (Pokój, Wolność, Szczęście i Sława), a od strony zachodniej: Concordia, Iustitia, Pietas i Prudentia (symbolizujące Zgodę, Sprawiedliwość, Pobożność i Rozwagę). Oryginalne rzeźby, pochodzące z 1648 roku nie przetrwały próby czasu i poddały się działaniu sił atmosferycznych, więc aktualnie na balustradzie widnieją ich kopie stworzone w roku 1878.

Na fasadzie od strony ulicy Długiej umieszczono łacińską sentencję „Concordia res publicae parvae crescunt – discordia magnae concidunt”, której tłumaczenie brzmi: „Zgoda małe republiki rosną – niezgodą wielkie upadają”. Można powiedzieć, że owo zdanie jest swoistym mottem całego miasta.