zithromax online

To jedyna ulica w mieście, przy której wszystkie kamienice posiadają odbudowane przedproża, czyli parterowe tarasy przed wejściem. Jest to bardzo charakterystyczne dla dawnego gdańskiego stylu architektonicznego i miejskiego klimatu. Przez wielu jest uważana za najpiękniejszą w mieście.

Dawniej nosiła nazwę Panieńskiej, która (tak samo jak obecnie) nawiązywała do Najświętszej Marii Panny. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się w połowie XIV w. Ulica ta była wtedy krótsza niż obecnie ze względu na podmokłość terenu, od końca XV wieku przebiega natomiast od Bazyliki Mariackiej do Bramy Mariackiej znajdującej się nad brzegiem Motławy. W średniowieczu znajdowało się tu wiele zakładów szewskich, a od XVI wieku także renesansowy dom kupiecki.

Ulica Mariacka wyłożona jest brukiem. Mimo, że jest wyłączona z ruchu kołowego, zawsze jest na niej tłoczno. Najwięcej osób przybywa tutaj w lecie, kiedy odbywa się Jarmark św. Dominika (przełom lipca i sierpnia). Obecnie ta plenerowa impreza trwa przez trzy tygodnie, a w jej programie znajdują się m.in. koncerty, festiwale czy zawody sportowe. Oprócz tego na wielu gdańskich ulicach w śródmieściu stoją kramy, na których można zaopatrzyć się w pamiątki, dzieła sztuki czy tkaniny. Na ulicy Mariackiej zwykle sprzedawane są artykuły jubilerskie i rzemieślnicze.

Warto nadmienić o silnych związkach ulicy Mariackiej ze słowem pisanym. Lubowali się w niej pisarze, tu tworzyli swe wybitne dzieła. Wspominał o niej choćby laureat literackiej Nagrody Nobla Günter Grass. W jednej z kamienic przy tej ulicy mieściła się siedziba „Gazety Gdańskiej”, która publikowała m.in. fragmenty „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Jej pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1891 roku.