buy prednisone

Usytuowany na zetknięciu ulicy Długiej i Długiego Targu Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku jest jedną z najcenniejszych kulturowo zabytkowych budowli miejskich. Obecnie w budynku znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, a w jego wnętrzu prezentowane są wystawy związane z dziejami miasta.

Ratusz jest wysokim, gotycko – renesansowym gmachem, który ze swoimi 83,45 m wysokości jest drugim najwyższym budynkiem Głównego Miasta (po Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).

Okres budowy ratusza przypada na XIII i XIV wiek. Gmach wznoszono przez prawie 150 lat. Kilkakrotnie był przebudowywany, między innymi po pożarze z 1556 roku (dodano wtedy elementy renesansowe, wykonano nowy hełm wieży i nową elewację). W tym czasie najważniejszą kondygnacja budynku stało się pierwsze piętro, na którym znajdowała się chociażby Wielka Sala Rady czy Wielka Sala Wety.

Po przejęciu Gdańska przez Prusy w XVIII wieku nastąpiły zmiany w układzie sal w ratuszu. W latach 1823 – 24 wykonano kolejny remont gmachu (skupiono się na usunięciu starych tynków ze ścian i zastąpieniu je nowymi). Dwie dekady później nastąpiła rozbudowa ratusza – dobudowano czwarte piętro (aktualnie jest ich pięć).
Marzec 1945 roku przyniósł kolejny duży pożar, związany z działaniami wojennymi. Ratusz był w tak złym stanie, że zastanawiano się nad jego rozbiórką, a restauracja obiektu trwała od 1946 aż do 1970 roku.

W 2000 roku na wieży ratusza zamontowano nowy carillon (instrument muzyczny będący zespołem dzwonów), składający się z 37 dzwonów.