zithromax online

Dawniej miejsce spotkań towarzyskich i kupieckich, w późniejszym czasie siedziba giełdy, a w tej chwili jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – tak pokrótce można opisać historię Dworu Artusa w Gdańsku. Mieszczący się przy ulicy Długi Targ 44 budynek (nieopodal Ratuszu Głównego Miasta) pochodzi  połowy XIV wieku, ale obecny kształt otrzymał wiek później. W kolejnych stuleciach bywał przebudowywany, m.in. przez gdańskiego architekta Abrahama van der Blocke. Ostatnie takie przedsięwzięcie miało miejsce po 1945 roku.

Nazwa dworu pochodzi od imienia legendarnego celtyckiego króla Artura. Budynek był siedzibą kilku bractw, które organizowały w nim wieczory o charakterze głównie rozrywkowym. Zawierano tu także transakcje i wymieniano informacje, choć oficjalnie było to zabronione. Od roku 1530 był także miejscem rozpraw sądowych, a ponad dwa stulecia później, w 1742 roku, decyzją Rady Miejskiej, stał się również siedzibą giełdy, co uczyniło z niego centrum miejskiego życia kupieckiego. Aktualnie w Dworze Artusa mieści się Muzeum.

Dwór Artusa wygląda atrakcyjnie nie tylko z zewnątrz. Zdobione meble, liczne obrazy, zbroje, gobeliny, tarcze herbowe – osoby zwiedzające gmach mają przed oczami mnogość tego typu przedmiotów. Jego wnętrze utrzymane jest w stylu gotyckim i składa się z zaledwie jednej hali, za to bardzo obszernej. Jednym z najważniejszych elementów wystroju dworu jest wysoki na pond dziesięć i pół metra piec kaflowy, który składa się z 520 zdobionych kafli. Warto nadmienić, że jest to największy piec tego typu w Europie.

Do zespołu muzealnego Dworu Artusa zalicza się także zabytkową kamieniczkę z tzw. Sienią Gdańską, czyli jej historycznym wnętrzem. Dziś dwór zajmuje się gromadzeniem archiwalnych materiałów dotyczących jego oddziaływania na publiczne i gospodarcze życie Gdańska. Jest tez miejscem goszczenia oficjalnych delegacji zagranicznych odwiedzających miasto.