zithromax online

Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku – tak brzmi oficjalna nazwa Bazyliki Mariackiej, znanej Też jako „Korona miasta Gdańska”. To największy europejski kościół ceglany utrzymany w stylu gotyckim. Jej budowa trwała 159 lat (1343 – 1502). Świątynia wspiera się na 27 filarach, może pomieścić aż 25 tysięcy wiernych.

Pierwsze wzmianki o katedrze pochodzą z XII wieku, kiedy to na miejscu dzisiejszej bazyliki stał najprawdopodobniej drewniany kościół. Na początku wieku XIV został jednak strawiony przez pożar, zdecydowano się więc na jego odbudowę, jednakże gmach nowej świątyni został wzniesiony z cegieł.

Bazylika Mariacka przetrwała niezmiennie kilka wieków, jednak w roku 1945 kościół częściowo spłonął. Ucierpiał przede wszystkim drewniany dach, kilka dzwonów stopiło się lub rozbiło, zniszczone zostały sklepienia i spora część wyposażenia. Pożar był bardzo intensywny – topiły się nawet cegły, z których zbudowana była wieża. W czasie kilku następnych lat odgruzowano i odbudowano katedrę.

Wewnątrz bazyliki znajduje się wiele zabytków malarskich i rzeźbiarskich. Najcenniejszym z nich jest z pewnością piętnastowieczny tryptyk Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Od czasu drugiej wojny światowej znajduje się on w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a w Kościele Mariackim możemy podziwiać jego replikę. Odwiedzający mogą także podziwiać „Pietę”, wykonaną przez nieznanego artystę około roku 1390.

Na uwagę zasługuje mnogość zabytków – odnaleźć tu można m.in. dziewięć ołtarzy, kilka epitafiów, nagrobki, baptysterium, XVII – wieczne organy, kaplice, obrazy. W bazylice znajduje się także monumentalny zegar astronomiczny (niestety w tej chwili niedziałający), wykonany przez zegarmistrza Hansa Düringera. Sprawny pokazywał niegdyś godzinę, dni miesiąca, rok, znaki zodiaku, porządek dni liturgicznych oraz kalendarz świętych i dokładne daty nowiu. Obecnie czynione są starania, aby przeprowadzić jego rekonstrukcję.