zoloft pills

Stocznia w Gdańsku nierozerwalnie kojarzy się z powstaniem NSZZ „Solidarność”. To właśnie na jej terenie podpisano porozumienia sierpniowe po strajku pracowników w sierpniu 1980 roku, które były pierwszą oznaką zbliżającego się załamania ustroju komunistycznego.

Statki zaczęto budować w mieście już w XV wieku. Początkowo były to głównie duże jednostki, lecz od przejęcia stoczni przez Jana Klawitera w 1804 roku zaczęto konstruować także parowce i drewniane żaglowce. W roku 1844 utworzono przystań pruskiej Marynarki Wojennej, która produkowała najpierw jedynie okręty wojenne (okres Stoczni Cesarskiej), a później oprócz nich także statki handlowe i pasażerskie (po przemianowaniu w roku 1890 na Stocznię Schichaua). W okresie międzywojennym stocznia miała charakter międzynarodowy, a podczas II Wojny Światowej jej produkcję przejęła III Rzesza.

Po wojnie skupiono się najpierw na odbudowaniu zniszczeń powstałych w stoczni. Po tym okresie skupiono się na budowie m.in. kutrów rybackich, trawlerów i masowców. W 1967 r. nastąpiła zmiana nazwy zakładu na Stocznię Gdańską im. Lenina. Trzy lata później doszło do strajków pracowniczych, w których zginęło kilkadziesiąt osób. W roku 1980 nastąpił wspomniany już strajk, który zakończył się porozumieniem pod warunkiem spełnienia 21 postulatów strajkowych przez władze.
1 stycznia 1990 roku Stocznia Gdańska stała się spółka akcyjną, jednak w roku 1996 z powodu zadłużenia Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił jej upadłość, jednak produkcja nie została wstrzymana. Obecnie właścicielem Stoczni Gdańsk jest ukraińska spółka ISD (ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu). Spółka ta jest jednym z największych światowych producentów stali.

Zakład podczas swej działalności od roku 1947 zbudował ponad 1 000 statków, głównie kontenerowców, pasażerskich i żaglowców. Na terenie stoczni odbywały się także koncerty organizowane przez Fundację Gdańską w ramach projektu „Przestrzeń Wolności” (lata 2005 – 2010). Zagrali na nich Jean Michel Jarre, David Gilmour z grupy Pink Floyd, Rod Stewart, Kylie Minogue, Scorpions i Leszek Możdżer.